Studio Ligjore Isaku

Studio Ligjore Isaku është e vendosur në qytetin e Durrësit, dhe ka një ekip profesionistësh që ofrojnë asistencën ligjore ndaj një klientele kombëtare dhe ndërkombëtare, në fushën e të drejtës civile dhe penale si edhe të nën-degëve të tyre.

Besojmë në sfidat tona ligjore ashtu sic ju besoni në punën tonë profesionale, ashtu sic besoni ju në ndershmërinë, seriozitetin dhe konfidencialitetin tonë.

Njohja e nevojave të klientëve tonë, dhënia e zgjidhjeve ligjore të avancuara dhe përgjigja e menjëhershme me përgatitje teknike të specializuar, cilësia e shërbimeve që ne ofrojmë dhe përkushtimi ndaj klientit përbëjnë shtyllat kryesore të aktivitetit tonë profesional.